Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gjelder direkte for store deler av A. Utvik-konsernet. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Målet med loven er overordnet sett å forbedre vilkårene til mennesker som arbeider med produksjon av varer og tjenester, i Norge og i andre land. Virkemiddelet er å kreve at selskap er åpne om faktiske eller mulige negative konsekvenser i leverandørkjeden.

A. Utvik-konsernet skal være sitt ansvar som næringsaktør bevisst, og skal arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i konsernets virksomhet. I konsernets årlige redegjørelse etter åpenhetsloven finner du informasjon om hvordan A. Utvik konsernet har arbeidet med loven, om eventuell risiko vi har identifisert i leverandørkjeden og hos forretningspartnere, og på hvilken måte vi vil forsøke å redusere denne risikoen.

Last ned rapporten her

Dersom du har andre spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med oss på firmapost@autvik.no