A. Utvik 100 år - DEL 7

I did it my way!

2013 - 2023

I siste del av 100 års perioden, fra 2013 til 2023, fortsatte vi med bygging av tradisjonelle 2 og 4 mannsboliger. Byggeaktiviteten fra 2013-2017 var meget høy. Kravet om fortetning fra det offentlige ble etter hvert så stort at det ble vanskelig å bygge boliger på samme måte som vi hadde gjort de siste 10 årene. De offentlige kravene tilsa at vi måtte bygge enda flere boenheter på samme råareal. Husbankens krav til maks størrelse på leilighetene, krav til inntekt og låneordninger var lite forutsigbart. Vi måtte endre vår strategi! Nå måtte vi øke antall boenheter på samme areal, samt kjøpe dyrere sentrale tomter. Endringene var utfordrende for vårt salgsapparat, markedsføringsavdeling, økonomi- og byggeledelse.

I denne perioden utviklet vi store prosjekter som Rossabø havn, Grindesvingen, Hollenderhaugen, Hollenderhaugen Amfi og Stadion terrasse.

LeieEie og DelEie

I 2015 innførte regjeringen en utlånsforskrift overfor bankene grunnet husholdningenes sterkt økende gjeldsgrad. Boliglånsforskriften skulle regulere størrelse på egenkapital, betjeningsevne og avdrag.

Takket være denne forskriften utviklet vi et nytt konsept som gjorde det mulig for de som manglet egenkapital, men hadde betjeningsevne. Disse kundene kunne få leie bolig, samtidig som en del av leien ble gitt som rabatt ved utkjøp av boligen etter endt leieperiode. LeieEie as var det første selskapet som opprettet en slik boligkjøpsmodell uten subsidier fra Husbank, kommune eller stat. Vi gjorde dette alene, med sterk tro på konseptet.

Denne gruppen ble kalt «den glemte gruppen». En stor gruppe i samfunnet har hatt vanskeligheter med å kjøpe sin egen bolig uten denne boligkjøpsmodellen, unge, skilte, de som ikke har mulighet til å skaffe garantister, våre nye landsmenn som ikke har finansiell historikk i Norge.

Vi ble en ledende leie-til-eie aktør i Norge og fra 2023 ble også DelEie lansert som et produkt. Dette gjør selskapet til den eneste uavhengige aktøren i Norge som tilbyr begge produktene. LeieEie AS har i dag 111 aktive kundeforhold, 56 boliger er under bygging og har i løpet av de siste tre årene hjulpet 70 nye boligeiere til å eie sin egen bolig.

Leieeie as har som mål å etablere seg i hele Norge med 500 boliger i utleie innen 3 år.

Flyttehjelpen og Trygghetsgaranti

Flyttehjelpen ble også etablert i samme periode. Flyttehjelpen er et servicekonsept der A. Utvik tilrettelegger alt for kjøper som finansiering, kontakt med megler, fysisk flytting og interiørkonsulenthjelp.

I tillegg har vi et tilbud om at kjøper skal ha mulighet til å kansellere kontrakten dersom en mistet jobben sin, blir permittert eller ved dødsfall som kan være med å ødelegge betjeningsevnen.

Pandemien

Gjennom pandemien 2020-2021, ble det en tøff tid med utsettelser, forsinkelser og stopp i flere igangsatte prosjekter. Produksjonen falt, men samtidig fikk vi planlagt fremtiden med nye prosjekter som Vannkanten i Aksdal og Cyanamiden i Odda.

Pandemien bevisstgjorde A.Utvik as på nye risikofaktorer som kunne påvirke driften. Bransjen lider fremdeles av senvirkninger etter pandemien, samt krig i Europa, høye renter, høy inflasjon, dyr energi og banker som tar mindre risiko enn tidligere.

Arne går av som daglig leder

I 2021 gikk jeg av som daglig leder i selskapene og ansatte Asle Skjærstad. Min nye funksjon er nå arbeidende Styreleder.

Mine svigersønner Espen Nordal og Stian Staveland Nygaard er begge ansatt i konsernet, som hhv salgssjef i A. Utvik as og driftssjef i LeieEie as. De har bevist overfor oss at de har tatt de store utfordringene som er i denne bransjen.

Med Asle Skjærstad på laget har vi fått mer struktur på driften og mer tid til strategisk arbeid og jeg får mer tid til kreativ tenking.

Konsern og suksessfaktorer

Konsernet består i dag av 23 selskaper.

A. Utvik as skal fremdeles være en av de ledende utbyggerne på Haugalandet med større utbygginger, alene eller i samarbeid med andre utbyggere.

Utbygginger i perioden 2013-2023:

Tysvær: Førland, Hervik, Sjøkanten, Skogkanten

Haugesund: Grindesvingen, Hasseløy, Hollenderhaugen, Hollenderhaugen Amfi, Stadion Terrasse, Rossabø Havn, Skåredalstoppen, Vardafjelltunet, Salhusvegen, Vassbrekke

Karmøy: Peder Skeies veg, Skeie, Spannatunet, Tjøsvoll øst, Øygardtunet, Åkra,

Odda: Cyanamiden 1, 2 og 3

Suksessfaktorer:

- Ta vare på og stole på ansatte og underentreprenører

- Feire våre oppturer, ha sommer/juleavslutninger sammen med ansatte, underentreprenører og samarbeidspartnere, skape samhold

- Se muligheter, samt våge å gjennomføre nye ideer

- Bruke ressurser på markedsføring og profilering

- Akseptere at organisasjonen kan gjøre feil

- Prøve å beholde deler av en 100 års gammel kultur

- Ha troen, aldri gi seg!

Takk til våre ansatte

Undertegnede og Linda vil takke de ansatte som har vært lojale til selskapet i denne perioden med opp- og noen nedturer. Dere skal ha deres del av æren for at vi har hatt «tampen i land» i 100 år.

Takk til: Svein Børge Nordnes, Kai Nordal, Grethe Kolnes, Gro Færaas, Kjell Egeland, Idar Heitmann, Lars Lægreid, Hanna S. Nebylien, Johnny Hjelmevoll, Asle Skjærstad, Espen Nordal og Stian Staveland Nygaard.

Under følger et bildegalleri av ansatte, kampanjer og avisartikler.