Myte: Boligprisene skal ned!

Mange venter med å kjøpe bolig fordi de tror at prisene vil gå ned. Denne oppfatningen er ofte basert på overskrifter og enkel informasjon fra mediene. Men virkeligheten, bekreftet av statistikk, viser at boligprisene er på vei opp.

Hvorfor går boligprisene opp?

Det er flere grunner til at boligprisene stiger:

  1. Økte materialpriser: Kostnadene for byggematerialer har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes både globale forsyningskjedeproblemer og høyere etterspørsel etter byggevarer.

  2. Høyere lønnskostnader: Lønn til arbeidere utgjør en stor del av byggekostnadene. Økte lønninger for byggearbeidere fører direkte til høyere byggekostnader og dermed høyere boligpriser.

  3. Begrenset tilbud: Det tar tid å bygge nye boliger, og det er ofte begrenset plass tilgjengelig for utbygging, spesielt i populære områder.

Risikoen ved å utsette boligkjøp

Å utsette boligkjøp i håp om lavere priser kan være risikabelt. Historisk sett har boligprisene i Norge hatt en stigende trend. Selv om det kan være perioder med stagnasjon eller mindre prisfall, har den langsiktige utviklingen vært positiv. Å vente kan derfor føre til at boliger blir dyrere, og at man må betale mer senere enn man ville gjort i dag.

Men virkeligheten, bekreftet av statistikk, viser at boligprisene er på vei opp.

Fordelene ved å kjøpe ny bolig av A. Utvik i dag:

Når man kjøper bolig av A. Utvik i dag, kjøper man til dagens priser, men overtar boligen om 2-3 år. Dette gir flere fordeler:

  1. Fast pris: Du betaler en fast pris og unngår usikkerheten ved budrunder.

  2. Verdiøkning: Boligens verdi kan ha steget i løpet av byggeperioden, noe som betyr at du kan få en gevinst når du overtar. OG IKKE MINST får du verdiøkningen på din nåværende bolig frem til den skal selges og du skal flytte i din nye bolig.

  3. Forutsigbarhet: Du vet hva du skal betale, og kan planlegge økonomien deretter. Du vet også når du skal selge en eventuell bolig du har i dag. 

Statistisk bekreftet

Statistikk fra SSB og Eiendom Norge viser en jevn stigning i boligprisene over tid. For eksempel har boligprisene i Oslo steget betydelig de siste ti årene, med enkelte år hvor prisstigningen har vært tosifret i prosent. Samfunnsøkonomisk analyse slapp i april en rapport der de konkluderer med at boligprisene i Oslo vil stige med 33 prosent mellom 2024 og 2027. Dette mønsteret sees også i resten av landet.

Konklusjon

Boligprisene er på vei opp, og å vente på bedre tider kan vise seg å være en feilaktig strategi. Ved å kjøpe bolig i dag sikrer man seg mot fremtidige prisøkninger og unngår budrunder. Fast pris og overtakelse om 2-3 år gir både trygghet og økonomisk forutsigbarhet. Hvis du vurderer boligkjøp, kan det være klokt å handle nå, før prisene stiger ytterligere.

 

Les mer om hva ekspertene sier:

Sjeføkonom: Tror det lønner seg å kjøpe bolig i år – E24