Myter om borettslag

Myter om Borettslag

Borettslag som eierform har et ufortjent dårlig rykte blant mange. Forskjellen mellom selveier- og borettslagsleiligheter har blitt mindre de siste årene, og skepsisen til borettslag skyldes ofte feilinformasjon, myter og manglende kunnskap.

Både selveier og borettslag er trygge eierformer, og du har de samme rettighetene uansett hvilken du velger. Dersom du ønsker å selge boligen i fremtiden, skjer det på samme måte som med en selveier. Faktisk kan en andelsleilighet være lettere å selge videre, spesielt hvis man ikke har betalt ned for mye på fellesgjelden.

Mange av disse mytene er basert på feilinformasjon og misforståelser. Her avliver vi noen vanlige myter om borettslag:

Flere går glipp av sin drømmebolig på grunn av feilinformasjon og mangel på kunnskap

Mange borettslag går konkurs – FEIL!

Det er en feiloppfatning at mange borettslag går konkurs. Alle borettslag har en forretningsfører som følger opp de finansielle forpliktelsene. I tillegg har borettslaget regnskapsfører og revisor som sikrer at økonomien blir forsvarlig forvaltet. Disse tiltakene sørger for at borettslaget aldri vil havne i en posisjon der konkurs er et reelt alternativ.

Jeg står ansvarlig for naboens mislighold – FEIL!

En vanlig myte er at du som andelseier står ansvarlig for naboens mislighold av felleskostnader. Dette stemmer ikke. Gjennom sikringsordningen vil du aldri stå ansvarlig for naboens eventuelle mislighold. Denne ordningen er på plass for å sikre at ikke enkeltpersoner skal bli økonomisk belastet for andres manglende betaling.

Dersom jeg betaler ned på fellesgjelden, betaler jeg for naboen også – FEIL!

Mange tror at ved å betale ned på fellesgjelden gjennom IN-ordningen (individuell nedbetaling), betaler man for naboens del av gjelden. Dette stemmer ikke. Når du nedbetaler på fellesgjelden, gjelder det bare din andel av gjelden. Naboen har fortsatt samme andel av fellesgjelden etter at du har gjort en innbetaling. Fordelen med å betale ned på fellesgjelden er at du får lavere månedlige kostnader.

Jeg kan ikke leie ut i et borettslag - FEIL!

Det er korrekt at utleie i et borettslag er regulert, men fortsatt fullt mulig. Fordelen med begrensningene er at det er med å skape stabile og gode nabolag.

Det er vanskelig å selge en borettslagsleilighet videre - FEIL!

Vi mener det motsatte og har grunnlag for påstanden. I og med at prisen på en borettslagsleilighet er innskuddet, vil den også være lettere å selge dersom det skulle være aktuelt. I tillegg slipper kjøperen av boligen din å betale dokumentavgift, som er 2,5% av salgssum.

Konklusjon:

Både selveier- og borettslagsleiligheter er trygge og sikre eierformer. Mange av mytene om borettslag springer ut fra misforståelser og mangel på kunnskap. Det er viktig å se bak mytene og forstå de reelle forholdene i borettslag. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om borettslag, er du velkommen til å ta kontakt med oss!