BORETTSLAGSMODELLEN

A.Utvik sverger til borettslagsmodellen og dens fordeler. Siden 2019 har vi kun valgt borettslag som eierform i våre prosjekter. Hvorfor gjør vi dette?

Det er to måter å bo/eie en bolig på i Norge og det er enten i et borettslag (andelseier) eller i et eierseksjonssameie (selveier). Begge er etablerte og trygge valg og du vil uansett boform ha eksklusiv bruksrett til din egen bolig. Så hva er de største forskjellene på disse boformene?

Vi anbefaler å bruke noen få minutter for å lese Vegar Furunes sitt innlegg om borettslag i Innherred fra 16.01.24.

Les artikkel

Statistikken som vises på bildet er hentet fra Finn.no tidlig januar 2024.

FINANSIERING

Den største forskjellen i boformene mener vi er finansiering. Når du kjøper en selveier står du selv ansvarlig for å skaffe hele kjøpesummen. Kjøper du en andel i et borettslag er boligen delt opp i to; innskudd og fellesgjeld.

Innskuddet er hva kjøperen selv må skaffe til innbetaling til selger/utbygger. Denne summen kan variere i forskjellige prosjekter, men er minimum 30% i A. Utvik sine prosjekter.

Fellesgjelden er et langsiktig lån som blir tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Som andelseier står du ansvarlig for din andel av fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene, kalt finanskostnader. Finanskostnadene består av renter på fellesgjeld og avdrag (etter avdragsfri periode) og fungerer i praksis som det gjør om det var ditt private lån. Fellesgjelden er bundet til bolig og følger andelen om du selger videre.

Så hva er dine muligheter i et A. Utvik prosjekt?

ATLTERNATIV 1 – Betal innskuddet på boligen og overta fellesgjelden. Innbetaling av innskuddet gjennomføres ikke før boligen er klar for overlevering.

Du betaler kun innskuddet (30% av kjøpesum) og overtar fellesgjelden (70% av kjøpesum). Innskuddet betales direkte til utbygger innen overtakelse og du betjener fellesgjelden via de månedlige felleskostnadene i borettslaget. Det er lagt opp til avdragsfrihet på minimum 10 år på fellesgjelden og da betaler du kun renter på din andel av fellesgjelden i denne perioden. Avdrag på din andel av fellesgjelden starter ikke å løpe før avdragsfriheten er utgått.

Disponer pengene som du vil

ATLTERNATIV 2 – Betal inn hele eller deler av fellesgjelden. Innbetaling av innskuddet gjennomføres ikke før boligen er klar for overlevering.

Som kunde kan betale ned hele eller deler av fellesgjelden når du selv ønsker. Jo mer du betaler ned, jo lavere vil de månedlige felleskostnadene på boligen bli. Dersom du betaler inn hele fellesgjelden løper kun utgifter til borettslaget i form av felleskostnader for drift. Nedbetalingen av fellesgjeld foretas via IN-ordning (individuell nedbetaling)

Så hva med felleskostnader?

I et borettslag deles de felles månedskostnadene i to kategorier, drift og fellesgjeld.

Felleskostnader drift består blant annet av kommunale avgifter, drift og vedlikehold, strøm i fellesarealer, renovasjon, forretningsførsel, oppvarming vann og bolig og styrehonorar. Her dekkes det meste av hverdagen i en forutsigbar faktura fra borettslaget. Innboforsikring og eget strømforbruk i bolig kommer utenom dette. Dette er kostnader du også har som selveier (hus og leilighet), men som du blir fakturert fra forskjellige instanser. I våre prosjekter betjener du disse gjennom de månedlige felleskostnadene og trenger ikke å tenke mer på det!

Felleskostnader fellesgjeld består av renter og avdrag på fellesgjeld. Som tidligere nevnt er minimum de 10 første årene avdragsfrie og avdrag blir nedbetalt over en periode på 30 år. Total løpetid på fellesgjeld er 40 år.

Borettslagene vi oppretter vil være sikret mot tap av felleskostnader gjennom sikringsordningen. Dette gjør at andelseiere er forsikret mot å bli ansvarlig for andres felleskostnader.

Hva med tilvalg og endringer?

Eventuelle tilvalg som tilpasning av ditt kjøkken til dine ønsker eller annet utstyr du vil kjøpe i tillegg legges til i prisen på leiligheten.  Dette gjelder også kjøp av eventuell parkeringsplass.

Det betyr at du betaler 30 % av tilvalg og parkering, mens resten legges inn i fellesgjelden for din andel. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker ytterligere forklaring.

Myter

Jeg står ansvarlig for naboens mislighold. ⛔️

Gjennom sikringsordningen så vil du aldri stå ansvarlig for naboens eventuelle mislighold av fellesgjelden. Jeg får ikke skattefradrag på fellesgjelden. Du får skattefradrag på lik linje som selveier, forutsatt du har skattbar inntekt. ✅

Mange borettslag går konkurs. Dette er også en myte. ⛔️

Alle borettslag har en forretningsfører som følger opp finansielle forpliktelser, i tillegg til å ha regnskapsfører og revisor. Dette sørger for at borettslaget aldri vil havne i posisjon til å gå konkurs. ✅

Jeg må ha tillatelse for å pusse opp. ⛔️

Du disponerer boligen og pusser opp når du vil. ✅

Jeg kan ikke leie ut i et borettslag. ⛔️

Det er korrekt at utleie i et borettslag er regulert, men fortsatt fullt mulig. Fordelen med begrensningene er at de er med å skape stabile og gode nabolag. ✅

Det er vanskelig å selge en borettslagsleilighet videre. ⛔️

Vi mener det motsatte og har grunnlag for påstanden. I og med at prisen på en borettslagsleilighet er innskuddet, vil den også være lettere å selge dersom det skulle være aktuelt. I tillegg slipper kjøperen av boligen din å betale dokumentavgift, som er 2,5% av salgssum. ✅

Dersom jeg betaler ned på fellesgjelden betaler jeg for naboen også. ⛔️

Dersom du gjennom IN-ordningen nedbetaler på fellesgjelden, gjelder dette KUN din andel av fellesgjelden. Naboen har fortsatt samme andel av fellesgjelden etter du har gjort en innbetaling. Fordelen med å betale ned på fellesgjelden er å få en lavere månedskostnad.✅

Ønsker du å vite mer?